ما در این مطلب قصد داریم به نکاتی که در زمان خرید دستگیره درب باید مدنظر داشته باشید را بیان کینم: دستگیره درب به نسبت دربی که بر روی آن نصب می شود بسیار کوچک است اما باید مناسب با آن باشد و از نظر…