نصب جک پمپی


یراق دات کام 6 شهریور 1398 دقیقه مطالعه
iOS 14

نصب جک پمپی برای کابینت ها

“جک پمپی” بر اساس نیرو وارده به آنها به مدل‌های ۶۰ و۸۰ و ۱۰۰ و ۱۲۰ نیوتن دسته بندی می‌شوند که وزن‌های سنگین تر مناسب در‌های کابینت نیست.

 برای حفظ دکوراسیون آشپزخانه و هماهنگی نمای کابینت ها نصب جک می تواند بسیار مفید باشد. این جک ها مشخصا در کابینت هایی که رو به بالا باز می شوند ( مانند درب کابینت های آبچکان یا کابینت های بالای هود آشپزخانه ) تاثیر بسیاری بر سهولت در استفاده خواهند گذاشت.

برچسب‌ها :